image
image
image
image

Bidrag för skyddsväst

Att ta med sig sin jycke ut på jakt är något som många jägare gör under jaktsäsongerna under året. Men något som jägare länge höjt sina röster om är hur utsatt hunden är under jakten, framförallt under jaktperioden för vildsvin och älg men också för andra jägare och bilister som skjuter eller kör på hunden av misstag – tur är att Länsstyrelsen i Dalarna nu hörsammat jägarna och man har nu därför infört ett bidrag som ges till alla jägare som utrustar sin hund med skyddsväst.


Fähallen Jakt AB är ett företag som säljer all tänkbar utrustning för jägare och deras jakthundar, och här kan alla som jagar med hund köpa allt från hundkameror, GPS:er och skyddsvästar. Och just skyddsvästar är något som för hunden är otroligt viktigt att ha på sig under jaktsäsongen eftersom dessa gör att hunden både syns tydligt och skyddar vid kontakt med skogen vilddjur som varg, räv och vildsvin samt älg. Vikten av att låta sin hund bära skyddsväst är därför också något som jägarna länge understrukit och nu har Länsstyrelsen i Dalarna hörsammat dem. Nyligen bestämde man nämligen att alla som köper en skyddsväst till sin jakthund kommer få bidrag från Länsstyrelsen för att kunna köpa denna. Bland annat skriver SVT om hur jägare i Dalarna ska kunna få bidrag upp med 50 procent av totala kostnaden, men att högsta summan som jägaren kan komma att plocka ut i bidrag är 5 000 kronor.

 

Skydda hunden vid attack

 

Anledningen till att Länsstyrelsen ställer upp med detta generösa bidrag är för att skydda jakthunden när denne kommer i kontakt med vilddjur. Västen skyddar nämligen hunden vid eventuella attacker från både räv, varg och vildsvin vilka är de vanligaste rovdjuren att skada just jakthundar. Dalarna är heller inte ensamma om detta beslut. Även andra kommuner där exempelvis varg är vanligt förekommande har valt att införa liknande bidrag, något som man från jägarnas sida tycker är ett bra beslut. I Dalarna har man dock satt upp en del riktlinjer för hur bidraget ska delas ut och enligt tidningen DT är det följande riktlinjer som ska följas:

  • Aktiva jakthundar – bidraget för skyddsvästen kommer främst att gå till jägare som har aktiva jakthundar och vid behov kommer bidraget även gälla för hundar som ingår i exempelvis Polismyndighetens eftersöksorganisation, räddningshundar och andra sorters tjänstehundar.
  • 50 procent i bidrag – i mån av medel kommer Länsstyrelsen att ge bidrag om 50 procent av skyddsvästens totala kostnad, men med ett maxbelopp om 5 000 kronor, vilket innebär att högsta beviljade kostnad för en väst alltså är 10 000 kronor.
  • Inte innan 2015 – för att vara berättigad skyddsvästen får den inte vara inköpt före år 2015.
  • Ansökan om bidrag krävs – varje ägare som vill ha bidraget måste ansöka om det till Länsstyrelsen och om man köpt sin väst under 2015 skulle ansöka senast inkommit styrelsen 15 december, missade man detta är man inte berättigad bidraget.
  • Gäller bara en hund – en jägare med flera jakthundar bär tänka till, bidraget ges nämligen endast en hund per sökande och år, och för att Länsstyrelsen ska bevilja bidraget ska ansökan och kvitton inlämnats till Länsstyrelsen.
  • Rapport efter säsong – efter avslutad jaktsäsong ska också en kort rapport lämnas till Länsstyrelsen som är i form av en blankett och denna kommer skickas till alla som erhållit bidrag för västen efter att jaktsäsongen är över.